MARCELA

Podstawę nazwiska Marcela stanowi imię Marceli, notowane w Polsce już w XI wieku, pochodzące od łacińskiego Marcellus, zdrobnienia imienia Marcus, które z kolei pochodzi od imienia boga Marsa, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 67, 69.