MARSZEWSKI

Nazwę osobową Marszewski odnotowano już w 1386 roku, to forma odmiejscowa, można ją wywodzić od nazwy Marszewo (m.in. gdańskie, gmina Przywidz) lub Marszowice (krakowskie, gmina Gdów)albo Marszewiec (województwo krakowskie) zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 72m http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VI/136. Jan Siwik, (Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 436) wymienia kilka rodzin noszących to nazwisko: Marszewskich vel Marszowskich herbu Cholewa, Marszewskich vel Marszowskich herbu Jastrzębiec oraz Marszewskich herbów: Poraj, Rogala, Wieniawa.