MARTYNIAK

Nazwisko Martyniak, odnotowane bardzo wcześnie – już w 1495 roku,  pochodzi od imienia Marcin, które z kolei pochodzi od łacińskiego Martinus i pierwotnie oznaczało ‘należący do boga wojny Marsa’, w Polsce notowano je od XIII w., zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 68.