MASTERNAK

Nazwisko Masternak pochodzi od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta zaś od rzeczownika meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 75.