MAZALON

Nazwisko Mazalon uznaje się za formę pochodną od nazwy osobowej Maz: Maz > Maz-al > Maz-al+on. Podstawę etymologiczną omawianej nazwy stanowi czasownik mazać, czyli ‘smarować, namaszczać, nacierać’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 78. Mazać oznaczało także przenośnie ‘kalać, plugawić, bezcześcić’, a dielektalnie ‘płakać, mazgaić się’, podstawą omawianego czasownika jest praindoeuropejskie +mag’ ‘gnieść, ugniatać, uciskać, smarować’, zob. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2010, s. 317.