MEDAK

Nazwisko Medak ma następujące potencjalne podstawy etymologiczne: 1. niemiecką nazwę osobową Med, 2. wschodniosłowiańskie med, czyli ‘miód’, zob. K.Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 81. Niemiecką nazwę osobową można wywodzić od mēta, czyli ‘zapłata, wynagrodzenie, zarobek’, zob. Z. Klimek, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 171. Dane na temat oficjalnego miejsca zamieszkania rodzin noszących to nazwisko znajdują się tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/MEDAK