MOLĘDA

Pod względem językowym Molenda i Molęda to warianty tego samego nazwiska, z tym samym „ę”, tylko różnie zapisanym (Molenda zgodnie z wymową). K. Rymut, (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 113) podaje, że formę Molęda odnotowano już w 1444 roku, czyli bardzo wcześnie. Zob. hasło MOLENDA.