MOLENDA

Nazwa osobowa Molenda jest bardzo stara, odnotowano ją już w 1386 roku, zob. K. Rymut, J. Hoffman, Lexikon der Familiennamen polnischer Herkunft in Ruhrgebiet, t. I, Kraków 2006, s. 61. Jej podstawę stanowi rzeczownik molenda, który kiedyś oznaczał młynarza. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 470) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Molenda vel Łowczowski herbu Gryf, 1500 r., 1822, potw. Molendy, pow. kozienicki, tarnowski, woj. sandomierskie, kijowskie.