MORYŚ

Nazwisko Moryś to forma pochodna od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, pochodzącej z kolei od imienia Mauritius, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 117.