MOSKAŁA

Nazwisko Moskała uznaje się za pochodne od rzeczownika Moskal ‘mieszkaniec Moskwy, Rosjanin’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 118. Moskwa to nie tylko stolica Rosji, ale także przenośne określenie całej Rusi. Nazwę Moskwa nosiły także wsie w byłych powiatach: brzezińskim, opatowskim, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, s. 707. Por. także rzeczownik moskal: 1. gatunek pigułki, 2. człowiek dużo jedzący, żarłok, 3. placek owsiany, 4. mała ryba znana w handlu pod nazwą rosyjskiej sardynki, zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 1047.