MYĆKA

Myćka to forma pochodna od imienia Mikołaj. Pochodzi ono od Nicolaus, to z greckiego níke ‘zwycięstwo’ i laós ‘naród’ > ‘zwyciężający naród’, zob. E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdańsk 2000, s. 96.