NARWICZ

Nazwisko Narwicz pochodzi od czasownika narwać, czyli: 1. nazbierać, nagromadzić, nazrywać, 2. naderwać, nadwichnąć, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 158. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 489) wymienia szlachcica o tym nazwisku – Józefa Narwicza (ur. w 1806 w Wysztyniu), syna Józefa i Rozalii Bujwidówny.