NASIŁOWSKI

Nazwisko Nasiłowski to forma odmiejscowa, jej pochodzenie łączy się z następującymi nazwami miejscowości: Nasiłowo (włocławskie, gmina Piotrków Kujawski), Nasiłów (lubelskie, gmina Janowice), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 140. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 490) odnotowuje Nasiłowskich vel Nosiłowskich herbu Gryf, Nasiłowskich herbu Jastrzębiec (1540 r.) i Nasiłowskich herbu Pobóg (1575 r.).