NAWORSKI

Nazwisko Naworski można wywodzić od rzeczownika nawara, który oznaczał: 1. to, co się nawarza, naparza, 2. rodzaj myśliwskiego jedzenia, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 201. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 490) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Naworski 1660 r., powiat łomżyński, woj. mazowieckie.