NEGA

Nazwisko pochodzi od rzeczownika nega, czyli ‘sprzecznik, kłótnik, przekora’( z łacińskiego negare ‘przeczyć’), zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 240.