NOWIŃSKI

Nazwisko Nowiński to forma odmiejscowa. Jego podstawę stanowią nazwy Nowina lub Nowiny, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 163, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/237, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/239. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 505)wymienia dwie szlacheckie rodziny noszące to nazwisko – Nowińskich herbu Nowina i herbu Starykoń.