NOWOCIEŃ

Nazwisko Nowocień można wywodzić od rzeczownika nowoć. Oznaczał on: 1. barć nową, na nową zrobioną, 2. nowinę, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 417.