NOWOSAD

Nazwa osobowa Nowosad, odnotowana już w 1545 roku, pochodzi od określenia nowosad (< nowo + sadzać), czyli ktoś nowoosiadły, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 163, przybysz na dane tereny (podobne pochodzenie ma popularne nazwisko Nowak).