NUMRYCH

 

Wydaje się, że pochodzenie nazwiska można łączyć z zachodniofryzyjskim Nűmmrich, oznaczającym według Google ‘nic’, być może takim przezwiskowym mianem można było określić kogoś niewielkiej postury. Można też się zastanawiać – i ta wersja wydaje mi się dość prawdopodobna - czy to nie złożenie od Num(m) (od die Nummer ‘liczby’?) + rich, to od germańskiego rīch ‘potężny’, popularny pierwszy i drugi człon imion złożonych, H. Kaufmann, „Ergänzungsband zu Ernst Förstemann Personennamen”, München-Hildesheim 1968, s. 289,  por. też średnio-wysoko-niemieckie rīche, rīch, rich ‘wysoko urodzony, szlachetny, potężny, dostojny, mocny, bogaty’, M. Lexers, „Mittelhochdeutsches Wörterbuch”, Leipzig 1964 s. 167.