NYCZAK

Nazwisko Nyczak pochodzi od imienia pochodzenia greckiego Nikolaos, przyjętego w Polsce jako Mikołaj. Imię pochodzi z greckiego níke ‘zwycięstwo’ i laós ‘naród’ > ‘zwyciężający naród’ (zob. E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdańsk 2000, s. 96.