OŻDŻOŃSKI

Nazwisko Ożdżoński można wywodzić od czasownika ożdżyć, czyli 1. suszyć słód w ozdowni (= suszarni słodu), 2. palić się obfitym płomieniem w piecu, buzować, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 924. Podstawą nazwiska było przypuszczalnie przezwisko pracownika lub właściciela suszarni słodu.