OCHENDUSZKIEWICZ

 

Nazwisko Ochenduszkiewicz to forma patronimiczna, której podstawę etymologiczną stanowi czasownik ochędożyć, czyli: 1. oczyścić, oporządzić („Chrystus ochędożył nas swoją krwią”), 2. ustroić, upiększyć, przyozdobić, 3. rubasznie – wyprać, wytrzepać, obić, 4. złośliwie ochędożyć kogoś = oszukać, 5. oczyścić się, oporządzić się, 6. wystroić się, ozdobić się, upiększyć, zapis uwzględnia tzw. nosowość asynchroniczną, czyli wymowę ę jako en, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 171, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 544. Być może nazwisko pochodzi od pierwotnego przezwiska kogoś, kto lubił dobrze wyglądać.