OCHOCIŃSKI

Potencjalną podstawę nazwiska Ochociński stanowi nazwa miejscowa Ochocin, powiat łódzki, gmina Torczyn, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XV, cz. 2, s. 300, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/399 Nazwisko można wywodzić także od czasownika ochocić, czyli: 1 dodawać ochoty, zachęcać, 2. częstować, ugaszczać, 3. bawić się, używać, weselić, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 547. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 677) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Ochocińskich vel Pipka, herbu Waga, 1600 r., potw. 1810, województwo mińskie, wileńskie.