OKARMUS

Nazwisko Okarmus pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika. Oznaczał on pieczeniarza, czyli kogoś, kto sprzedawał pieczenie, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III s. 730.