OLESZCZUK

Nazwisko Oleszczuk pochodzi od formy Olesz, ta zaś od Oleksander, wariantu fonetycznego imienia Aleksander. pierwotnie znaczyło ono ‘obrońca, pomocnik mężów (tzn. ludzi) lub ‘odpierający mężów’ (zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 34).