OLIWIECKI

Nazwisko Oliwiecki można wywodzić od nazwy miejscowej lub osobowej Oliwa, te zaś od tak samo brzmiącego rzeczownika, który oznaczał kiedyś, podobnie jak teraz, ‘płynny tłuszcz otrzymywany z owoców oliwki’, Oliwa to bardzo stara nazwa osobowa – odnotowano ją już w 1397 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 179.