OSIECKI

Nazwisko Osiecki można wywodzić od nazwy miejscowej Osiek, Osiecze, Osieck lub tym podobnej. Jan Siwik (Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 525) wymienia kilka rodzin noszących to nazwisko, m.in. Osieckich herbu Abdank (Osiek, powiat wieluński), herbu Doliwa (Osiecze, powiat przedecki), herbu Nałęcz (Osieck, powiat zakroczymski), herbu Drya (Osiecza vel Osieczna, powiat wieluński), herbu Jastrzębiec (Osieck, powiat zakroczymski), herbu Mora (Osiek, powiat lipnpowski). Inne potencjalne podstawy nazwiska to: 1. osiekać ‘ocinać’, 2. osiek ‘zasiek, przesieka’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 187.