OSUCHOWSKI

Nazwę osobową Osuchowski odnotowano już w 1472 roku, pochodzi od nazwy miejscowej Osuchów lub Osuchowo, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 189, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/741, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/742. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 530) odnotowuje dwie szlacheckie rodziny noszące to nazwisko: Osuchowskich herbu Doliwa i Osuchowskich vel Oszchowskich vel Rzączyc vel Szymkowicz herbu Gozdawa.