OZIĘBŁO

Nazwę osobową Oziębło odnotowano bardzo wcześnie – już w 1379 roku, ma ona następujące potencjalne podstawy etymologiczne: 1. oziębić ‘wystudzić, zmrozić’, 2. oziębły ‘zimny’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 192, 3. nazwę miejscową Oziębły w powiecie białostockim, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, s. 789.