PARKITA

Nazwisko Parkita pochodzi od rzeczownika parkiet. Ma on kilka znaczeń: 1. posadzka taflowa, ozdobna, wzorzysto ułożona, 2. w teatrze najbliższe sceny miejsca dla widzów, między parterem a orkiestrą, 3. na giełdzie oddzielona część sali giełdowej, do której dostęp mają tylko pośrednicy giełdowi, 4. przenośnie ogół agentów urzędowych na giełdzie, 5. publiczność będąca na dole, tłum, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. IV, s. 60.