PASIECZNY

 

Nazwisko Pasieczny pochodzi od tak samo brzmiącego przymiotnika, ten zaś utworzono od rzeczownika pasieka, czyli: 1. większa liczba uli wstawionych blisko siebie, pszczelnik, 2. karczowisko, 3. gaj pogański, bałwochwalczy, 4. kawał pola zarosłego niskimi drzewami lub krzakami, 5. pole orne wśród lasu, 6. zasiek, 7. żywopłot, 8. pastwisko, 9. pasanie bydła (zob. tzw. Słownik warszawski, t. IV, s. 74). Nazwisko można również wywodzić od nazwy miejscowej Pasieka, odnotowanej na terenie byłych powiatów: łowickiego, kutnowskiego, kolskiego, będzińskiego, iłżeckiego, kozienickiego, chełmskiego, janowskiego, konstantynowskiego, ostrołęckiego, rawskiego, lidzkiego, oszmiańskiego, święciańskiego, wilejskiego, wileńskiego, bobrujskiego, ihumeńskiego, mińskiego, pińskiego, słuckiego, rohaczewskiego (zob. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, s. 882-883).