PATOLETA

Nazwisko Patoleta można wywodzić od czasownika patolić, czyli ‘bredzić, bzdurzyć’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 215.