PAWICKI

Nazwisko Pawicki ma następujące potencjalne źródła: I. imię Paweł, imię pochodzenia łacińskiego, powstałe z przymiotnika paulus ‘mały, niski’ (zob. m. in.  J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 229), Paweł > Pawik > Pawicki; II. nazwę osobową Pawik, pochodzącą od przezwiska Paw, utworzonego od nazwy gatunku ptaka, także przenośnego określenia kogoś dumnego.