PEZDEK

 Nazwisko Pezdek można wywodzić od gwarowej formy pezać, czyli ‘grzebiąc w jedzeniu szukać na spodzie lepszej jego części’ lub od pezak ‘gwóźdź drewniany’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 125.