PIELACH

Nazwisko Pielach ma następujące potencjalne podstawy etymologiczne: I. pielać ‘spieszyć się, pospieszać się, kwapić się’, II. pielech: 1. pościel, 2. suknie w nieładzie i nieporządku, brudy, III. pleć ‘oczyszczać z chwastów’ zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 147-148, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 232. Pierwsze wskazane znaczenie wydaje się najbardziej prawdopodobne w tworzeniu nazwy.