PIETKA

Nazwa osobowa Pietka jest bardzo stara, odnotowano ją już w 1393 roku, pochodzi od imienia Pietr, to zaś od Piotr. Imię jest pochodzenia greckiego, wywodzi się od pétra ‘skała, opoka’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 241).