PIETRYKIEJEW

Nazwisko Pietrykiejew pochodzi przypuszczalnie od imienia Piotr. Imię jest pochodzenia greckiego, wywodzi się od pétra ‘skała, opoka’, w źródłach średniowiecznych imię występowało także m.in. jako Pietr, Pioter, Pieter (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 241). Por. także pochodzący od imienia Piotr rzeczownik pietr ‘strach’ – zob. tzw. Słownik warszawski, t. IV, s. 173. Por. też nazwę osobową Pietryka: https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/id/2697 Obecny rozkład nosicieli tego nazwiska wygląda następująco: https://nazwiska-polskie.pl/Pietrykiejew