PILARCZYK

Nazwisko Pilarczyk ma dwa potencjalne źródła: 1. rzeczownik piła > pilarz > pilarczyk (tak można było określać syna pilarza), 2. czasownik pilić, czyli: 1. pilnować, strzec, 2. przynaglać, popędzać, 3. urabiać coś na kształt kuli – zob. tzw. Słownik warszawski, t. IV, s. 189-189. Pierwsza wskazana podstawa wydaje się bardziej przekonująca.