PILIPCZUK

Nazwisko Pilipczuk pochodzi od imienia Filip, w Polsce występującego też w formie Pilip. Imię pochodzi od greckiego filippos, dosł. ‘miłośnik koni’, od tego nazwa starowierców ruskich – Filiponów (zob. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, przedruk z I wydania, Warszawa 1957). Filip to także gwarowe określenie zająca, uwiecznione w przysłowiu „wyrwał się jak filip z konopi”. Kiedyś oznaczało to również ‘rozum, rozsądek, olej, sens, spryt, przebiegłość, zastanowienie się’ – „Nie ma za czeski filipa w głowie” (tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 742).