PIOSIK

Prawdopodobną podstawę nazwiska stanowi popularne imię Piotr, wywodzące się od greckiego pétra ‘skała, opoka’, jednym z jego zdrobnień było Pios/Pioś (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 241), a to kolei zdrabniano na Piosik.