PIWOWAREK

Nazwisko Piwowarek to forma pochodna od Piwowar. Piwowar to ten, co piwo warzy, fabrykant piwa, ale też browar, zob. tzw. Słownik warszawski, t. IV, s. 214. Nazwa osobowa pierwotnie nawiązywała do wykonywanego zajecia/miejsca pracy, mianem Piwowarka można było też określić syna piwowara albo kogoś mieszkającego w pobliżu browaru. Nazwę osobową Piwowarek odnotowano już w 1617 r., zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 246. Nazwa może także pochodzić od nazwy miejscowości Piwowary (też od nazwy zawodu) w powiecie święciańskim, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/237, ale pochodzenie wprost od nazwy osobowej Piwowar jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne.