PLENKIEWICZ

Nazwisko Plenkiewicz uznaje się za formę pochodną od plenić, czyli: ‘rodzić’, ‘dawać plon’, a także ‘użyżniać, wzbogacać plony’, ‘mnożyć, rozmnażać’, zob. K.Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 249, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. IV, s. 230. Współcześnie lokacja rodzin noszących to nazwisko przedstawia się następująco: https://nazwiska-polskie.pl/Plenkiewicz