PNIEWSKI

Nazwę osobową Pniewski odnotowano już w 1387 roku, pochodzi od nazwy miasta Pniewy, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 256. Więcej o miejscowości zob. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pniewy