PODRAZIK

Nazwisko Podrazik pochodzi od nazwy osobowej Podraza, tę zaś można wywodzić: 1. od tak samo brzmiącego rzeczownika, oznaczał on ‘rzecz niższego rzędu powstałą z podziału większej całości’, 2. od rzeczownika podraz ‘klin przy żarnach służący do ponoszenia kamienia żarnowego’, 3. czasownika podrazić,czyli: a) podbić, podciąć, b) podłożyć, podrzucić, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 264, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. IV, s. 405.