POMES

Być może nazwisko zostało utworzone od nazwy osobowej Poma. Pochodzi ona od używanego w kościele prawosławnym imienia Pamfil, to od greckiego pamphilos ‘bardzo lubiany, bardzo miły’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 203. Mniej prawdopodobny wydaje się związek nazwiska z łacińskim rzeczownikiem pomum (oznaczającym jabłko), który w dopełniaczu brzmi pomi.