POWSTAŃSKI

Nazwisko Powstański można wywodzić wprost od przymiotnika powstański = powstańczy albo pośrednio od rzeczownika powstanie, czyli ‘wystąpienie zbrojne’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 289. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 583) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Powstańskich herbu Kościesza, 1700 rok.