PRASOL

Nazwisko Prasol jest formą pochodną od staropolskiego określenia prasoł/prasół ‘handlarz solą’ („Prasół, który solą kupczy, płaci po złotemu”), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 293, Słownik języka polskiego, tzw. warszawski, t. IV, s. 974. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 584) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku: „Prasoł vel Prasol herbu Nieczuja”.