PRZYBYLIŃSKI

Nazwisko Przybyliński można interpretować jako: I. jako formę utworzoną od nazwy osobowej Przybył(a). Tę z kolei można wywodzić od przybyły ‘który przybył, przychodni’ („dla dnia przybyłego rok się nazywa przestępnym”), zob. tzw. Słownik warszawski, t. V, s. 265, II. formę pochodną od nazwy miejscowej Przybylina, wieś w byłyn powiecie hradeckim, u stóp Teatr liptowskich, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX, s. 200, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/200