PUZYNA

Nazwisko Puzyna ma dwie możliwe podstawy: 1. pużyna ‘wierzchołek kłosa’, 2. puzo ‘brzuch’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 325. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 598) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – „Puzyna vel Hłaszyna, v. Hłuszczok, v. Ogiński, v. Puzynin (…) otrzymali tytuł kniaziów w Rosji w 1800 r., a w Królestwie Polskim w 1823”.