PYRASZ

Nazwisko Pyrasz pochodzi od rzeczownika pyra. Oznaczał on kiedyś m.in. stos drzewa oraz duży ziemniak, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 449. Pierwotnie było to przezwisko, być może kogoś, kto uprawiał ziemniaki. Obecnie najwięcej nosicieli tego nazwiska mieszka (według bazy Pesel) w okolicach Opola http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/pyrasz.html